Names of common Indian and Chinese herbs and plants in English, Chinese, Hindi and Tamil languages

It is no surprise that atleast half of the herbs used in Indian medicinal system and Chinese medicinal system are the same. Here is a collection of names of Chinese and Indian herbs and plants in English, Chinese, Hindi and Tamil with scientific botanical names. You can view the names in Hindi fonts, Tamil fonts, Chinese pin yin and English transliteration.

Botanical Name English Name Tamil Name Hindi Name Chinese Name
A
Abelmoschus Esculentus வெண்டை भिन्डी Bhindee / Bhindii
Abelmoschus Moschatus musk mallow காட்டுக்கஸ்தூரி latakasturi
Abies Webbiana Indian Silver Fir தாலிசப்பத்திரி Talispatra
Abrus Precatorius Crab Eyed Creeper குன்றிமணி, குண்டுமணி, குந்து மணி रत्ती Ratti, गुंची Gunchi
Abutilon Indicum Indian Mallow துத்தி कंघी Kanghi
Acacia arabica Wild Gum tree கருவேல், கருவேல மரம் Babul, Pankikar
Acacia concinna Dc. soap nut சீக்காய், சீயக்காய் Kochi, रीठा Reetha, शिकाकाई Shikakai
Acacia eburnea குடைவேல் Marmat
Acacia farnesiana Mimosa bush, Needle bush பீக்கருவேல் गुह बबूल Guh baboool, Gukikar, Gandh babool
Acacia intsia ginger இஞ்சி अदरक Adrak
Acacia Pennata Climbing Acacia காட்டுசிகை, இந்து Agla bel, Biswal
Acacia Polyacantha Willd betel-nut palm, black cutch, catechu tree கமுகு, பாக்கு khair, supari
Acalypha fruticosa Birch-leaved acalypha கிட்டிக்கிழங்கு Cinna
Acalypha Indica Indian Acalypha, Indian Copperleaf குப்பைமேனி, கொழிப்பூண்டு कुप्पी Kuppi, कुप्पीखोखली kuppikhokhali
Acalypha Paniculata Indian Acalypha, Indian Copperleaf குப்பைமேனி कुप्पी Kuppi
Achyranthes Aspera Rough cheff நாயுருவி chirchidi
Aconitum ferox Wall. Indian Aconite நாபி वचनाग Vachnag
Aconitum heterophyllum Atis root அதிவிதயம் atis
Aconitum palmatum Indian Aconite செந்நாபி atis meetha
Aconitum Spicatum Indian Aconite கருநாபி
Acorus Calamus Sweet flag வசம்பு bach shui chang pu 水 菖蒲
Adadhoda vasika Adathodai, ஆடாதொடை
Adananthera pawoniana ஆனைக்குன்றிமனி
Adansonia digitata Boab tree ஆனைப்புளியமரம்
Adathoda Tranquebariensis தவசு முருங்கை
Adenema hissopifolia வெள்ளருக்கு
Adina cordifolia hook மஞ்சள் கடம்பு
Aealypha indica Cat's straggle குப்பை மேனி
Aegle marmalos Beal tree வில்வம், बेल Bael
Aerva Ianata Juss சிறுபீளை
Aerva javanica Juss பீளை
Aerva பெரும்பீளை
Aeschynomene aspera கிடைச்சி
Agave Americana ஆனைக் கற்றாழை, யானைக் கற்றாழை
Agave Sisalana கதலை
Ailanthus Excelsa பெருமரம், நாரு
Alangium Salviifolium அழிஞ்சில்
Albe indica கத்தாழை, கற்றாழை
Albizia Lebbeck வாகை மரம்
Albizia Odoratissima கருவாகை மரம்
Albizzia lebbeck, Sirissa tree வாகை மரம்
Alfalfa குதிரைமசால்
ALlbizzia odoratissima கருவாகை மரம்
Allium ampeloprasum L., இராகூச்சிட்டம்
Allium cepa Onion ஈருள்ளி, வெங்காயம் प्याज Pyaaz / Pyaaja
Allium sativum Garlic ஒற்றைப்பூடு, பூண்டு, உள்ளிப்பூண்டு लहसुन Lahasun da suan 大 蒜
Allizzia labbeck Siriss tree காட்டுவாகை மரம்
Aloe vera linn India aloes கற்றாழை lu hui 蘆 薈
Aloe Barbadensis சீமை மூசம்பரம் गवांर पाठा Gawaanr paathaa
Aloe Littoracis மூசம்பரம்
Aloe Vera சோத்துக் கற்றாழை
Alonitum Heterophyllum அதிவிடயம்
Alove vera Malabar-eat-mint இரட்டைப்பாய் மருது
Alpinia Galanga அரத்தை
Alstonia scholaris brown Dita-bark ஏழிலைப்பாளை, ஏழிலைப்பாலை
Alternanthera Sessilis Sessile Joyweed, Dwarf copperleaf, Joyweed Ponnankannikkirai பொன்னாங்கண்ணிக் கீரை Garundi, Guroo lian zi cao 蓮子草
Amaramtus tritis அறுகீரை
Amaranthes blitus முளைக்கீரை
Amaranthes gangeticus கீரை
Amaranthes gangeticus சிறுகீரை
Amaranthus Spinosus Prickly Amaranth முள்ளுக்கீரை Kanta chaulai
Amaranthus Tricolour அரைக்கீரை
Ammania baxeifera கல்லுருவி
Ammania debilis நீர்மேல் நெருப்பு
Ammnia Vesicatorius நீர்மேல் நெருப்பு
Amomum subulatum காட்டு ஏலம், பெரிய ஏலக்காய் बड़ी इलायची Badee ilaayachee / Badii ilaayacii
Amorphophallus Sylvaticus காட்டுச்சேனை
Amorphophalus companulatus blume Amorphophalus காட்டுக்கருணை
Anacardium occidentale Cashewnut முந்திரி काजू Kaajuu / Kaajoo
Anacolosa deniflora bedd. கல்மாணிக்கம்
Anacyclis pyrethrum அக்ரஹாரம்
Anamirta cocculus Fish berry காக்காய் கொல்லி
Ananas sativus அன்னாசிப் பழம்
Ananas Ananas comosus (L.) Merr. अनानास Anaanaas
Andrographes echinoides கோபுரந்தாங்கி
Andrograps paniculata Chiretta நிலவேம்பு
Andropagon nardus Citronella காவட்டம்புல்
Andropogan citratus dc Lemon grass கர்ப்பூரப்புல்
Andropogan moricatos வெட்டிவேர்
Andropogon squarroosus Cuscus grass கருவேர்
Anethum Sowa சதகுப்பை सोत्र्र्रा
Animated Oats காட்டுக் காடைக்கண்ணி
Anisochgilus carnosus Thick leaved lavender கர்ப்பூரவள்ளி
Anisomeles Malabarica பேய்மிரட்டி
Annona reticulata Bulluelis heart ராமசீதா
Annona squamosa custard apple சீத்தாப் பழம்
Anthocephalus cadamba Wild cinchone கடம்பு
Apium graveolens L. आजमोदा Aajamodaa
Aponogeton Natans கொட்டிக்கிழங்கு
Aquilaria Agallocha அகில், காகதுண்டம் chen xiang 沉 香
Arachis hypogea Ground nut நிலக்கடலை मूँगफली Muumgaphalii
Areca catechu linn Areca nut கொட்டைப் பாக்கு सुपाड़ी Supaadii, सुपारी का पेड़ Supaarii kaa per bin lang 檳榔, da fu pi 大腹皮
Aristida Setacea துடைப்பம்
Aristolochia Bractiata ஆடுதீண்டாப்பாளை
Aristolochia indica linn Indieum birthwort ஈச்சுரமுள்ளி
Artenuisia vulgaris Linn. Lavender மரிக்கொளுந்து, மருக்கொளுந்து
Artocarpus integrifolia Linn. Jack பலா कटहल Katahal
Arum Lyratum கொண்டை ராகிசு
Arum Oolocasia சேம்பு
Asparagus Racemosus தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு शतावरी Shataavarii
Asystasis Gangetica நறுஞ்சுவைக் கீரை
Atlantia Missonis Oliv குருந்து
Atlantia monophylla correa காட்டு எலுமிச்சை
Audiographus Paniculata நிலவேம்பு
Avena Sativa சீமைக் காடைக்கண்ணி बिलायती जौ Bilaayatee jau
Avena Sterillis காட்டுக் காடைக்கண்ணி
Averrhoea bilimbi Linn. பிலிம்பி बिलिम्बी Bilimbi
Averrhoea carumbola linn Chinese goose berry தமரதம்
Azadirachta Indica Linn. Margosa tree வேம்பு, வேப்ப மரம் yin du ku lian 印度苦楝
Azima tetracantha lamk Divi-divi tree இஞ்சி மரம்


B
Balasamodendrun mukul Hook. Myrrh வலேந்த்ர போலம்
Balsamodendranmokul குங்கிலியம்
Balsamodendronhyrrah வெல்லியப்பபோலம்
Baliospermum montanum Red Physic Nut, wild castor பேயாமணக்கு peyamanakku दन्ती danti
Bambusa aurandinacea Retz. Bamboo மூங்கில் बांस Bans, बड़ा बांस Baraa bans
Banhinia tomentosa linn காட்டாத்தி
Baringtonia Acutangula செங்கதப்பு
Baringtonia Racemosa சமுத்திரப் பழம்
Barlenia Priontis செம்முள்ளி, காட்டுகானா, குந்தன் Kundan वज्रदंती Vajradanti
Barleria Cristata செம்முள்ளி
Basella Alba பசளைக் கீரை
Basella Rubra கொடிப்பசளைக் கீரை
Basia latifolia roxb Indian butter tree காட்டு இலுப்பை
Bassia longifolia linn Mahaal mow tree இலுப்பை
Bauhinia purpurea Linn. மந்தாரை
Bauhinia Tomentosa இறுவாட்சி
Bawsonia alba மருதோன்றி
Berberis aristata Kasturi manjal கஸ்தூரி மஞ்சள், மரமஞ்சள் Daruhaldi
Bixa Orellana வருகமஞ்சள், மந்திரவஞ்சி
Blumea Lacera காட்டுமுள்ளங்கி
Boerhavia Diffusa மூக்குரட்டை
Bombax malabaricum இலவம்
Bombax scopulorium dunn கல் இலவு
Bombux malabaricum dc Red silk cotton tree முள் இலவு
Borassus flabellifer Linn. Palmyra tree பனைமரம்
Bosella glabra roxb குங்கிலி
Boswellia serrata roxb Indian Franker Cense குந்திருகம்
Boverheavia Repen மூக்கரத்தைக் கீரை
Brassica juncea கடுகு राई Raaii, रैइ, सरसों पत्ता Sarason pattaa
Brassica nigra koch Black mustard கடுகு काली राई Kaalii raaii, काली सरसों Kaalii sarason
Brassica oleracea L. बन्द गोभी Banda gobhee, बंदगोभी Bandagobhee, गोभी Gobhii, पत्ता गोभी Pattaa gobhee, फूल गोभी Phuul gobhii
Brosimum galactodendron D.Don. Milk tree பால்மரம்
Broyonia Laciniosa ஐவிரலி
Bryonia maysorensis நாய்ப் பாகற்காய்
Buchanania Axillaris புளிமா
Buchnania angustifolia roxb அச்சரப்பட்டை
Buchneria asiatica Linn. பல்லிப்பூண்டு
Bulletwood மகிலா மரம்
Butea frondosa Roxb. Pastard teak பலசம், பலசு


C
Cadaba indica Lamk விலுதி
Caesalpinia bonducella fleming Bonduct nut கழற்சிக்காய், கழற்சிகொடி
Caesalpinia digyna நொன்னிகுச்சா
Cajanus indicus. Spreng துவரை तुवर Tuvar, Tuur, तुवरी Tuvarii
Calaba Fruitcosa விழுந்தி
Calamus Rotang பிறப்பான் கிழங்கு
Calculus Bovis கோரோசனை niu huang 牛 黃
Calofropis gigantea Mudar எருக்கு
Calophyllum Irophyllum Linn. Beauty Leaf, Alexandrian Laurel புன்னை सुलतान चम्पा Sultan Champa
Calophyllum wightiana wall சிறுபுன்னை
Calopropis proccera br வெள்ளெருக்கு
Calotropis Gigantea எருக்கன், அருக்கன், ஆள்மிரட்டி
Cammelina Benghalensis கானாம் வாழை
Canaricum strictum roxb கருப்புக் குங்கிலியம்
Cannabis indica Indian hemp கஞ்சா da ma 大麻
Cannabis Sativa Indian Hemp கஞ்சா, ஆனந்தமூலம் भाँग Bhaamg, भांग Bhaang, भङ्ग Bhang da ma 大麻
Canthium parviflorum linn காரை
Canthium Parvifolium சிறுக்காரை
Capparis Brevispina ஆதந்தை
Capparis Horrida ஆதண்டம்
Capparis Zeylanica சுடுத்தொரட்டி
Capsicum frutescens Linn. Chillies சீமைப்பச்சைமிளகாய், சிகப்புமிளகாய், மிளகாய் लाल मिर्च Laal mirch, मिर्च Mirch
Capsicum minimum Roch. Gvinea pepper சீமை மிளகாய்
Capsium Annuum குடைமிளகாய், குடமிளகாய், மிளகாய் हरा मिर्च Haraa mirch, शिमला मिर्च Shimla mirch la jiao 辣椒
Carallumma Umbellata கல்முளையான்
Cardiospermum helicacabum Linn. Winter cherry முடக்கற்றான்
Careem roxburghianum benth ஓமம்
Carica papaya Linn. Papaya பப்பாளி पपीता Papiitaa / Papeetaa fan mu gua 番木瓜
Carissa carandas linn Bengal currants களா
Carissa spinarum சிறுகளா
Carmona Retusa குரங்கு வெற்றிலை, குருவிச்சிப்பழம்
Carum bulbochastranum koch Black cumin கருஞ்சீரகம்
Carum carvi linn Careway seed சகாசீரகம், காக்குவிதை काला Kaalaa jiiraa
Carum migrum பிளபுச்சீரகம்
Carun copticum benth Bishop weed ஓமம்
Caryophyllus aromaticus கிராம்பு
Caryota urens linn Sago palm ஜவ்வரிசி மரம், கூந்தற்பனை
Casearia esculanta கடல்சிங்கி
Cassia abroresensis சிறுகொன்றை
Cassia absus linn Horse gram(black) காட்டுக்கொளுப்பு
Cassia alata Linn. Ringworm Shrub வந்துகொல்லி
Cassia Anceolata நிலாவாரை
Cassia Augustifolia நாட்டு நிலவாகை Senna
Cassia auriculata linn Tanner's cassia ஆவாரை awal, तरवड़ tarwar
Cassia Fistula சிறுகொன்றை
Cassia fora தகரை
Cassia Ianclolata Tinnevely Senna நிலாவாரை
Cassia marginata செங்கொன்றை
Cassia obtusifolia linn Faetid ஊசித்தகரை
Cassia occidentials பொன்னா விரை
Cassia sp, நரிக்கொன்றை
Cassia Tora தகரை cao jue ming; jue ming zi 決明子,草 决明
Cassytha filiformis linn கூத்தன்
Casuarina equisetifolia forsk Casuarina சவுக்கு
Catharanthus Roseus நித்தியகல்யாணி
Cedruss deodara Milk wort தேவதாரு
Cedruss toona Shaggy bubton weed ஷரளா தேவதாரு
Celastrus paniculatus Willd வள்ளுளுவை
Celotia cristata linn பனைக் கீரை
Centella asiatica Indian Pennywort வல்லாரை ब्रह्म मंडुकी Brahma manduki beng da wan, han ke cao 崩大碗 , 蚶殼 草
Cephalandra indica nand கோவை
Cepparis Zeylanica ஆதொண்டை
Ceyloerus rotundus linn Net Grass கோரை
Chavica Roxburghii கண்டந்திப்பிலி
Chestnut கஷ்கொட்டை
Chikrassia tabularus abr அய்யில்
Chorium intibus கசினிவிரை
Chrysanthemum coronarium linn Chamomile flower சாமந்திப்பூ guldaudi tong hao 茼蒿
Cicer arentum linn Chicken pea கடலை, चने Chan, चना Chanaa
Cinnakomamcassia இலவங்கப்பட்டை
Cinnamomium Macrocarpum பெரிய இலவங்கப்பட்டை
Cinnamomum iners leineo Wild Cinnamon காட்டுக் கருவப்பட்டை
Cinnamomum tamala fr Cinnamon leaf இலவங்கப் பருதி दालचीनी Daalacheenee / Daalaciinii, तेजपत्ता Tejpataa / Tejpattaa
Cinnamomum zeylanicum fr Cinnamon bark இலவங்கப்பட்டை
Cissampelospa வட்டத்திருப்பி
Cissus quadrangularis wall Cissus பிரண்டை
Cissus Repens செம்பிரண்டை
Citrullus vulgaris Linn. Watermelon முலாம்பழம் Mulam xi gua 西瓜
Citrulus colocynthis schrad Colocynth fruit ஆற்றுத்தும்மட்டி
Citrus acidia roxb Acid lime எலுமிச்சை
Citrus aurantium linn. Orange fruit(bitter) கிச்சிலிப் பழம் कागजी नीबू Kaghzi nimbuu, नारंगी Naarangii, नारिंगी Naaringii cheng, zhi ke, zhi shi 橙枳 實﹐ 枳 殼
Citrus medica linn Citron கடார நாரத்தை fo shou 佛 手
Clemone Gyrandra நிலவேளை
Clemone Viscova வேளை
Cleome viscosa linn Dog mustard நாய்க்கடுகு
Clerodendron Inerme சங்கம் குப்பி
Clerodendron Phlomoides தழுதாரை
Clerodendron Serratum கண்டுபரங்கி
Cliestanthus collinus benth ஒடுகன்
Climbing Ylang Ylang கருமுகை
Clitoria ternanta linn Cliforia ககணம்
Clitoria Tertatea கண்ணிக்கொடி
Coccinia Grandis கோவை
Cocculus Hirsutus காட்டுக்கொடி
Cochlospermum gossypium dc கோங்கிளம்
Cocos nucifere Linn Himalayan cedre தெங்கு, தேங்காய், தென்னை नारियल का पेड़ Naariyal kaa per ye zi 椰子
Coffea arabica linn Coffee seed காப்பிகொட்டை काफी Kaafi
Coleus Aromaticos கற்பூரவல்லி
Coleus Forskohlii மருந்துகூர்க்கன்
Colocasia Himalensis சாமைக்கிழங்கு
Coporis Zeylanica ஆதண்டம்
Cordia Dichotoma நறுவிலி, மூக்குச்சளிப்பழம்
Cordia Sebestum phum நருவிளி
Coriandrum sativam linn Coriander seed கொத்தமல்லி, மல்லி धनिया पत्ता Dhaniyaa pattaa hu sui, yuan sui, xiang cai 胡荽,芫荽,香荽
Corollo Cartus ஆகாயக் கருடன்
Corollocarpus apigaeus hook ஆகாயக் கருடன்
Coscinium fenestratum calk Tree turmeric மரமஞ்சள்
Crataeva religiosa Forsk. Caper மாவிளிக்கிழங்கு
Crinum asiaticum Linn. Poison bulbe விஷமூங்கில்
Crocus sativus linn Saffron குங்குமப்பூ केसर Kesar fan hong hua 番紅花
Crotalaria verucosa linn கிலுகிலுப்பை Kilukiluppai घुनघुनिया Ghunghunia
Cubeba officinalis வால்மிளகு
Cuminum cyminum L ஜீரகம், சீரகம் जीरा Jiiraa
Cucumis Melo Utilissimus முள்வெள்ளரி खरबूजा के बीज Kharaboojaa ke beej
Cucumis Melo Var. Melo சுக்கங்காய்
Cucumis momodica roxb ஆகாயக் கக்கரிகாய்
Cucumis sativus Linn. Fenugreek வெந்தயம் ककड़ी Kakadee, खीरा Kheeraa
Cucumis trigonus roxb Bitter gourd காட்டுத் துமட்டி
Cucumis utilissimus roxb Cucumber கக்கரிகாய்
Cucurbita maxima Red gourd பூசணி कद्दू Kadduu
Cuminium cyminum linn Cumin seed சீரகம், ஜீரகம்
Curcubita pepo. linn White pumpkin கல்யாணப் பூசணிக்காய்
Curculigo orchioides Goertn. Black musale குறத்தி நிலப்பனை
Curcuma angustifolia roxb indian arrow root கூவைக் கிழங்கு
Curcuma aromatica salisb Round zeodary கஸ்தூரி மஞ்சள் जंगली हळी Jangalii haldi
Curcuma longa Linn. Turmeric மஞ்சள் हल्दी Haldii / Haldee yu jin, jiang huang 鬰金,姜黃
Curcuma zeodaria rosc. Round white Zeodary கர்ப்பூரக்கிச்சிலிக்கிழங்கு, கிச்சிலிக்கிழங்கு
Cuscutta கஷ்கொட்டை tu zi zi 菟絲子
Cuseeta reflexa roxb Amayar kundhal
Cyamopsis psoralioides dc Cluster bean கொத்தவரை
Cycas circinalis Linn., Cycas மதனகாமப்பூ साबूदाना Saaboodaanaa / Sabudana
Cyclomen Europeum சீமை மீன்கொல்லி
Cymbopogon Citratus கர்ப்பூரப்புல், கற்பூரப்புல், எலுமிச்சைப்புல், போதைப்புல்
Cynodon Dactylon அருகம்புல்
Cyperus Rotundus கோரைக்கிழங்கு xiang fu zi 香附子


D
Dandelion சீமைக் காட்டுமுள்ளங்கி
Datura alba nees Thorn apple ஊமத்தை
Datura fastuosa linn கரு ஊமத்தை
Datura Metel ஊமத்தை
Decalepis Hamiltonii மாகாளிக்கிழங்கு
Delonix Elata வாத நாராயணன்
Delonix regia Ref. வாத நாராயணன்
Dendrocalamus strictus Nees. பிரப்பங்கிழங்கு बांस Bans
Desmodium Gangeticum மூவிலை
Desmodium gantelicum Dc. Sal Leaved Desmodium புல்லடி, புள்ளடி ध्रुवा dhruva, दीर्घमूली dirghamuli, पीवरी pivari, सालपानी salpani, शालपर्णी shalparni
Desmodium trifolium G.Don. சிறு புல்லடி, சிறு புள்ளடி
Diascorea Purpurea செவ்வள்ளிக் கொடி
Dineria hohenaekeri Horscht. விள்ளலரிசி
Dioscorea alata Linn. Sweet yam பெரும்வள்ளிக்கிழங்கு, பெருவள்ளி, வள்ளி
Dioscorea bulbifera linn காய்வள்ளி, காட்டுக்காய்வள்ளி, காய்வள்ளிக்கொடி huang yao zi 黃藥子
Dioscorea pentaphylla Linn நூறை, காட்டுவள்ளி, வள்ளிக்கொடி
Dioscorea purpurea Red yam செவ்வள்ளிக்கொடி
Diospyros Ebenum கருங்காலி
Diospyros Ferrea இறும்பிலி
Diospyros Melanoxylon தும்பிலி
Diospyrus ascimils bedd Black catechu கருங்காலி மரம் Karungali
Diospyrus embryopteris pers Wild mongoston தும்பிலிக்காய்
Dita Bark எழிலைப்படை
Dog Mustard வேளை
Dolichos biflorus linn Horse-gram கொள்ளு
Dolichos Lab Lab. Bean, Backyard bean அவரை, மொச்சை bai bian dou 白扁荳
Dolichos tranquebaricus பயற்றங்காய்
Dregea volubilis Benth Sneeze Wort, Cotton milk plant நஞ்சறுப்பான், கொடிப்பாலை अकड़ बेल akad bel, हरणडोडी harandodi, नकछिकनी nakchikni


E
Eclipta akba Karisilanganni கரிசலாங்கண்ணி
Eclipta alba hassll கரிசலாங்கண்ணி
Eclipta procera மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி
Eclipta Prostrata Roxb. கரிசலாங்கண்ணி, வெள்ளைக் கரிசாலை
Eleocarpus tuberculatus linn உருத்திராட்சம்
Eleusine cororana gaerth Ragi ராகி, இராகி, கேழ்வரகு
Elletaria cardamomum maton Cardamom seed ஏலம் छोटी इलायची Chotii ilaayacii / Chhotee ilaayachee
Elugenia jambolana Lam Jambu நாவல், நாவல்கொட்டை
Elytaria aculis Lind. நிலக் கடம்பு
Embelia Ribes Burn. வாய்விலங்கம், வாயுவிடங்கம் Vai vidang
Ensete superbum Rock Banana, Wild plantain கல்வாழை kal valai, காட்டுவாழை kattu valai जंगली केला jungli kela
Eriodendron anfractosum dc White silk cotton இலவு மரம்
Erithrina indica linn Indian coral-tree கல்யாண முருங்கை
Euginea caryophyllata thumb Cloves இலவங்கம்
Euloppia campestris wall Salap Orchid சாலமிசிரி
Euphorbia antignorum linn Quadrangular sprunge சதுரக் கள்ளி
Euphorbia Hetrophylla பால்பெருக்கி
Euphorbia Hirta சித்திரப்பாலாடை
Euphorbia nerifolia linn Common milk hedge இலைக்கள்ளி
Euphorbia Nivullia Lam. மண்செவிக்கள்ளி
Euphorbia Thymefolia அம்மன் பச்சரிசி
Euphorbia tirucalli linn Milk hedge கள்ளி
Evolvolus Alsinodes விஷ்ணுக்கிரந்தி
Exacum pedunculatum linn கணப்பூண்டு
Execaria agallicha Linn Tiger's milk tree தில்லை


F
Feronia elephantum Correa Wood aple விளாம்பழம்
Ferula asafoetida Linn. Asafoetid பெருங்காயம் हींग Heeng / Hiing
Fever Nut சலிச்சிகை
Ficus bengalensis linn Banyan tree ஆல், ஆலம், ஆலமரம், ஆலம் பழம் बड़ Bad, बर Bar, वट Vata
Ficus carica L சீமையத்தி, அத்திப்பழம், தேனத்தி अंजीर Anjeer
Ficus Elastica சீமையால்
Ficus glomerata roxb பரம், அகத்தி
Ficus infectoria roxb கல்லால், இத்தி, இண்டு
Ficus oppositifolia willd காட்டாத்தி
Ficus palmata forsk fig சீமை அத்தி, தேன் அத்தி जंगली अंजीर Jangalee anjeer
Ficus polycarpa சிறியபேயத்தி
Ficus Racemosa ஆனை, அத்தி अंजीर वृक्ष
Ficus religiosa linn அரசு, அரசமரம், அத்தி पीपल Piipal
Ficus setosa அட்டாலை
Flacourtia Indica சொத்தைக்களா
Flacourtia ramontchi l'herit காட்டுக் கள்ளி
Fluggea Virosa வெட்புலா


G
Galenia Asiatica உகாய்
Garcinia mongostena Linn. Mangosteen மங்குஸ்தான்
Garcinia morella இரேவற்சின்னி, சிகிரி
Gardenia Resinifera கும்பிலி
Garuga Pinnata அருநெல்லி arunelli, கருவேம்பு karuvempu खरपात kharpat
Gauzuma Ulmifolia தேங்காய்
Gelorium Angustiflora வரித்தோல்
Gendurasa Vulgaris கருநொச்சி
Ginseng குணசிங்கி
Gisekia Pharnaceoides நாவமல்லிக் கீரை, மணலக் கீரை
Glariosa superba linn Malabar glory lily, Superb lily காந்தள், கார்த்திகைப்பூ, கலப்பைக் கிழங்கு बचनाग bachnag, Kalihari
Glycosmis cochinen கொஞ்சி
Glycosmis Mauritania கொஞ்சி
Glycyrrhiza glabra L. Jequility, licorice, liquorice அதிமதுரம் Yashti maduka
Gmelina arborea linn குமிள் மரம், நிலக்குமிளி
Gossypium arboreum linn Red cotton செம்பருந்து
Gossypium herbaceum Linn Indian cotton பருத்தி karpasa
Gotu Kota வல்லாரை
Gossypium barbadense L. செம்பஞ்சு
Governor's Plum சொத்தைக்களா
Gum Benzoine தூபவர்க்கம்
Gymnema Sylvestre அமுதுபுஷ்பம், சிறுகுறிஞ்சான்
Gynandroposis pentaphylla Linn. தைவெலை


H
Halarrhena Antidysenteria குளப்பாலை, குடசப்பாலை
Hamalomena aromatica Schott Caledum மிளகு
Hedychium Spicatum பூலாங்கிழங்கு
Helianthus annuus linn Sunflower சூரியகாந்தி kui hua 葵花
Helicleris Isora வலம்பிரி
Heliotropium indicum Linn Sensitive Plant தேள் கொடுக்கு
Heliotropium Keralense தேள் கட்டை
Hemidesmus indicus Br. Indian Sarasaparilla நன்னாரி
Heymenodictyon excellsum. Wall. விராலி
Hibiscus abelmoschus linn Musk mallow காட்டுக் கஸ்தூரி
Hibiscus cannabinis linn Brown Indian Hemp புளிச்சாக் கீரை
Hibiscus esustantis Linn. Lady's finger வெண்டைக்காய்
Hibiscus rosa-sinensis linn Shoe-flower செம்பருத்தி
Hibiscus Surattensis புளிச்சைக்கீரை, காட்டுப்புளிச்சை
Hinocanthes communis Nees. நாகமல்லி
Hiptage madablata gaertn குறிஞ்சான்
Hoedeum vulgare பார்லி அரிசி
Hoematoxylon lignum linn Logwood tree சாய மரம்
Holarr henna antidysentrica வெப்பாலை
Holorhenia antijdysentrica wall Kurchi Bark Kudasappali
Holostemma Ada-Kodien பலைக்கீரை
Hopea parviflora bedd கோங்கு
Hopea recophloea கருங்கோங்கு
Hordium vulgare Linn. Barley பார்லி
Hortus spicatus கம்பு
Hura crepitans Sandbox Tree, Possum Wood Kaatu amanakku, காட்டு ஆமணக்கு, காட்டாமணக்கு
Hybanthus Enneaspermus Spade Flower, Pink ladies slipper ஓரிதழ் தாமரை रतनपुरुष Ratan purush
Hyddnocarpus wightiana Blume Tangli almond நீரடிமுத்து
Hydnocarpus Alpina ஆத்து சங்கலை
Hydrocotyle asiatica Indian pennywort வல்லாரை
Hygrophila spinosa நீர் முள்ளி
Hygrophylia Auriculata நீர்முள்ளி


I
Iadigofera tinctoria linn அவுரி
Icnocarpus fruteseens Br. Black creeper பால்வள்ளி
Ilicicum verum linn அன்னாசிப்பூ
Impaliens Balasamine காசித்துப்பை
Indigofera aspalathoides vahl சிவனார் வேம்பு
Indigo-fero tinctoria நீர் அவுரி இலை
Intermedlar Tree மகிலா மரம்
Iodinium Suffruticosium, ஓரிதழ்த் தாமரை, சூரியகாந்தி
Ipomea Carnea, நெய்வேலி காட்டாமணக்கு
Ipomea Sepiaria தாலிக்கீரை
Ipomoea batatas Lam Sweet potato சீனிக்கிழங்கு, சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு शकर कन्द Shakar kanda
Ipomoea digitata Linn. நிலப்பூசணி
Ipomoea hederaceae taeq Pharbitis seed கொடிகாத்தான்
Ipomoea quamoclite linn Cupids flower காசிரத்தினம்
Irilicum vulgare vill Wheat கோதுமை


J
Jamarix gallica Linn. மன்னா
Janakia Arayalpathra அமிர்தபலா
Jasminum sambac Ait. Jasmine மல்லிகை
Jussioea suffruticosa linn காட்டுக் கிராம்பு


K
Kaempferia Galanga கச்சோளம் shan nai 山 奈
Kingiodendron Pinnatum மடையன் சாம்பிராணி
Kiraganelia Lineata நீர்ப்பாளை, நீர்ப்பாலை
Kiraganelia Reticulata புல்லந்தி
Knema Attenuata சோரப் பத்திரி, சூரியப் பத்திரி


L
Lagneria vulgaris serrnge Bottle Gourd சுரை
Lamprachaenium Microcephalum பிரம்மதந்தி
Lantana Camara உன்னிச்செடி
Lawsonia Inermis மருதாணி
Lemongrass எலுமிச்சைப்புல்
Lepisanthes Tetraphylla குகமதி
Leptsomia nervosa roxb Elephant creeper கடற்பாளை, கடற்பாலை
Leucas aspera spreng. Leucas தும்பை
Lippia Nodiflora பொடுதலை
Litsea sabifera Pers. பிசின்பட்டை
Long Leaved Barleria கோல்மிதி
Loranthes pentandrus Linn. Indian mistletoe புல்லுருவி बंदा Banda, बंदा पाठा Banda Patha
Love Vine கஷ்கொட்டை
Ludwigia parviflora Linn முயல்கதிலை
Luffa acutangula Roxb Ribbed luffa, Ribbed Sponge Gourd பெருபீர்க்கம், பேய்ப்பீர்க்கம், ஆகாசவேணி Jhimani, कड़वीतुरई Karviturai, कड़वीतोरी Karvitori si gua luo 絲瓜絡
Lycopersicum esculantum mill Tomato சீமைத் தக்காளி


M
Madhuca Longifolia நாட்டிலுப்பை महुआ Mahua
Madhuca Neriifolia ஆத்து இலுப்பை
Malabar Glory Lily கலப்பைக் கிழங்கு
Mangifera indica Linn. Mango மாங்காய் आम Aam
Manilkara Hexandra கணுப்பலா, காட்டுப்பலா
Marsilea quadrifolia linn ஆரைக்கீரை
Marsilia Quadrifida ஆரை, நீராரை
Melia azadirachta Linn. வேம்பு, வேப்பை மரம், வேப்ப மரம் नीम Neem
Melia composita willd. மலைவேம்பு
Melia dubia cav கருவேம்பு
Memecylon Tinctorium காயா
Memecylon Umbellatum காசன்
Mentha arvensis linn The Marsh Mint புதினாக்கீரை bo he 薄荷
Mentha piperata linn The Marsh Mint புதினாக்கீரை Gamathi pudinah
Mentha syloestris linn The Marsh Mint புதினாக்கீரை
Mentha virdis linn The Marsh Mint புதினாக்கீரை
Messva beerea சிறு நாகப்பூ
Mesua fera linn சிறு நாகப்பூ
Michelia Champala செண்பகம்
Michelia Nilagirica காட்டுச் செண்பகம், நீலகிரி செண்பகம்
Michulia champaca linn Champa செண்பகம்
Mimosa amara roxb ஊசில் மரம்
Mimosa natans lour ஆற்று நெற்றி
Mimosa pudica Linn. தொட்டால் சுறுங்கி
Mimusops Elengi மகிழம்பூ, மகிழமரம்
Mimusops hexandra Roxb. மலைப்பாளை, மலைப்பாலை
Mirabilis jalapa linn அந்திமல்லி
Momordica balsamina Pavakka fruit பாகற்காய்
Momordica Charantia Linn. Bitter guard பாகற்காய் करेला Karelaa ku gua 苦瓜
Momordica dioica roxb Bitter gourd காட்டுப் பாகற்காய்
Momordica muricata மிதி பாகற்காய்
Morinda Linctosa நுணா, நுணவு
Morinda tinctoria Linn. Indian mulberry நுணா
Moringa cancanensis Lamk Wild Drum sticks காட்டு முருங்கை
Moringa pterigosperma GLoertn. Drum stick முருங்கை
Morus indica linn Mulberry கம்புளிப் பூச்சி மரம்
Mucuna Pruriens பூனைக்காலி
Mucuna pruriens Dc. Courtitch Plant பூனைக்காலி
Mukia Maderaspatana முசுமுசுக்கை
Mukia scabrella Ann முசுமுசுக்கை
Murraya koengii spreng Curry leaf கருவேப்பிலை करी पत्ता Kari patta, मीथ णीम पत्ता Meetha neem patta
Musa paradisiaca Linn. Plantain வாழை केला Kelaa da jiao hua 大蕉花
Musa Sapientum நவரை
Myristica Dactyloides காட்டு ஜாதிக்காய், காக்காய் மூஞ்சி
Myristica fragrans Nutmag ஜாதிக்காய் जायफल Jaayaphal, जवित्री Javitrii rou dou kou 肉 荳 蔻
Myristica malabarica lamark Malabar nutmeg காட்டு ஜாதிக்காய், பத்திரி
Myroxylon Balsamum சாம்பிராணி
Myrrh வெள்ளைப்போளம்


N
Nardestachis jatamonsi linn Valarian hemp ஜாதமஞ்சி
Nardostathys Grandiflora ஜாதமாசி, ஜாதமஞ்சி
Nelumbium speciosum willd wild Lotus தாமரை
Nelumbium speciosum lotus Tamarai, தாமரை, ஆம்பல்
Nelumbo Nucifera lotus செந்தாமரை, தாமரை कमल Kamal lian zi, lian xin 蓮 子, 蓮心
Nervilia Aragoana ஓரிலைத் தாமரை
Nicotiana tabacum Linn. Tobacco புகையிலை Tambaku
Nigella Sativa கருஞ்சீரகம் कलौंजी Kalaunjii / Kalonjii
Nilgiriathus Ciliatus சின்னக் குறிஞ்சி
Nothapodytes Nimmionana அரளி, பெரும்புளகி
Nux Vomica எட்டிமரம்
Nyetanthes arbor-tristis Linn. Night jasmine பவழமல்லிகை
Nymphaca lotus linn அல்லி
Nymphaea alba Linn. நெய்தல் கிழங்கு


O
Oats காடைக்கண்ணி
Ochreinauclea Missionis ஆத்து வஞ்சி, நீர் வஞ்சி
Ocimum Basilicum Sweet basil திருநீற்றுப் பச்சிலை, கரந்தை, துளசி तुलसी Tulasii
Ocimum eanum sims கஞ்ஜன் கோரை
Ocimum gratissimum linn Shrubby basil எலுமிச்சந்துளசி
Ocimum sanctum Holy basil துளசி तुलसी Tulasii
Ocimum Tenuiflorum துளசி जंगली तुलसी Jangalii tulasii
Odina wodier roxb Rhus odina ஒதிமரம்
Oldenlandia umbelaba linn Ficus இத்தி
Onsoma bracteosum சன்னுக் கீரை
Operculina Turpethum சிவதை, பகந்திரை he guo teng 盒果 藤
Ophiorrtrizza mangos linn. கீரிப்பூண்டு
Opuntia dillinii Haw The prickly pear நாகதாளி
Opuntia Stricta Var. Dillenii Prickly Pear சப்பாத்திக்கள்ளி, சப்பாத்துக்கள்ளி, பட்டணத்துக்கள்ளி चप्पल सेंद chappal-sendh, नाग फनी nag phani, हाथ हथौड़िया Hathhathoria
Orchus Masoula சாலாமிசிரி
Ormocarpum Sennoides எலும்பொத்தி
Oroxylum indicum அச்சி, வங்கமரம் mu hu die 木蝴蝶
Oryza sativa Linn. Paddy நெல், அரிசி चावल Chaawal, Basmati chaaval, धान Dhaan gu ya 穀 芽
Oxalis corriculata linn The Indian Saerel புளியாரை
Oxystelma esculantum Br. ஊசிப்பாளை, ஊசிப்பாலை


P
Palaquin Ellipticum காட்டிலுப்பை
Pandalus Adorattisimus தாழை
Pandanus odoratissimus willd Fragrant screw pine தாழை
Panicum italicum Linn Italian millet தினை
Panicum miliaceum linn Millet சாமை
Panicum Miliacum பணிவரகு
Panicum Milliare சாமை
Papaver somniferum linn Opium, Poppy copium seed கசகசா अफ़ीम Afim
Pas-cynosurioides linn Sacred cusa-grass தர்ப்பைப் புல்
Paspalum scrobiculatum Linn. Ragi வரகு
Pavetta indica Linn. பாவட்டை
Pavonia odorata wall பெருமுட்டி
Pavonia zeylanica cav சிறுமுட்டி
Pearl Millet கம்பு
Pedalium Murex பெரு நெருஞ்சில், யானை நெருஞ்சில்
Peucedanum grande clarke The Dill சதகுப்பை
Peucedonum graveolens benth காட்டு சதகுப்பை
Phaseolus mungo Linn. Green gram பச்சைப் பயறு
Phaseolus radiatus linn Black gram உளுந்து ऊरद Uraad chi xiao dou 赤小豆
Phaseolus trinbolus Linn. நரிப்பயறு
Phoenix dactylifera linn Date fruit பேரீச்சம்
Phoenix farinifera linn Small date சிற்றீச்சம்
Phoenix Loureirii சிறு ஈச்சன்
Phoenix Pussila தரை ஈச்சன்
Phoenix sp ஈச்சம்
Phylanthus Amarus கீழாநெல்லி Bhumi amlaki
Phylanthus Fraternus கீழாநெல்லி
Phylanthus Retinus நெல்லி
Phylanthus Virosa இருபுலை, இருபுலா
Phyllanthus emblica Linn. Indian goose berry நெல்லி अमला Amlaa, आंवला Amwalaa / Amvalaa
Phyllanthes raticulatus Poiv. நீர்ப்புலா
Phyllanthes urinaria linn செங்கீழாநெல்லி
Phyllantus distichus muell அருநெல்லி
Physalis minimam Cape goose berry தக்காளி
Piamelomania Aromatica தீர்க்கந்தை
Picrorniza kurroa benth கடுகு ரோகினி hu huang liang 胡 黃 蓮
Pimenta acris White pepper வெள்ளை மிளகு
Pimpinella hyneana wall Anise seeds பெருஞ்சீரகம்
Pimpinella anisum L. छोटी सौंफ़ Chhotii saunf yang hui xiang 洋茴香
Piper Barberi காட்டு மிளகு
Piper betle Linn. Betal Leaf, வெற்றிலை paan
Piper cubeba Tail pepper வால் மிளகு
Piper longum Linn Long pepper கண்டந்திப்பிலி, ஆதிமருந்து, திப்பிலி पिपली Pipli bi bo 蓽撥
Piper Mullesua காட்டுத் திப்பிலி
Piper Nigrum குறுமிளகு काली मिर्च Kaalii mirch
Piper nigrum Linn. Pepper, Green Pepper மிளகு, பச்சை மிளகு, செவ்வியம் hu jiao 胡 椒
Pisidium guajuva linn Guava tree கொய்யாமரம், கொய்யா
Pistia straatiotes linn ஆகாயத் தாமரை
Pithecellobium Dulce Madras Thorn கொடுக்காப்புளி kodukkappuli जंगल जलेबी jungle jalebi, ganga imli
ovata forsk Spogel seeds இசங்கு Issufgul
Plubago sp கொடிவேலி
Plumbago Capensis Thionb கருங்கொடிவேலி
Plumbago rosea linn செங்கொடிவேலி
Plumbago zeylanica linn சித்திர மூலம், வெண்கொடிவேலி bai hua teng 白花籐
Plumeria acutifolia poir ஏலத்தளரி
Polyalthia longifolia Benth நெட்டிலிங்கம்
Polygala crotalarioildes நங்கை
Polygala glabra Linn. நின்னால் சிங்கி
Polygonum barlatum நீரலரி
Pomoeadigitata Phalmodik நெல்லிவம்
Ponga Pinniata புங்கை
Pongamia glabra Vent. Indian Beach, புங்கை
Pontederia Vagindis குவளை
Popolygala telephoides willd பெரிய நங்கை
Portulaca oleracea linn Common Indian Parselane பருப்புக் கீரை ma chi xian 馬 齒 莧
Portulaca quadrifida linn முகுளிற்கீரை, பசரைகீரை
Premna Corymbosa கூழாமணிக்கீரை, முன்னை
Premna integrifolia linn முன்னை
Premonthes Sonchifolia சுவர்முள்ளங்கி
Prosopis spicigere Linn. வண்ணி
Prumus communis அல்பகொடாப் பழம்
Prunus amygdalus Bail. Almond வாதுமை, பாதாம் बादाम Baadaam
Prunus amygdalus var. Amara. Bitter Almond கைப்பு வாதுமை
Prunus amygdalus var. Dulcis. Sweet almond இனிப்பு வாதுமை
Prunus domestica L. आलू बुखारा Aaloo bukhaaraa
Prunus persica (L.) Batsch आडू Aaduu / Aadoo tao ren 桃仁
Pseudarthria Vettiveroides கறுவேர்
Pseudarthria Viscida மூவிலை பச்சிலை
Psoralea corylifolia linn Babch seed கார்போக அரிசி, கார்போகரிசி bu gu zhi 補 骨脂
Pterocarpus marsupium Roxb. Indian kimo tree, Prickly Padauk வேங்கைமரம்
Pterocarpus Santalinus செங்குங்குமம், சிவப்பு சந்தனம், சந்தன வேங்கை
Pueraria Tuberosa நிலப்பூசணி, கரிக்கும்மடி भूकुशमंडी Bhukushmandi
Punica granatum Linn., Pomagsanatum மாதுளை अनार Anaar, अनारदाना Anaardaanaa, दाड़िम Daarim
Purple Mallow ஒட்டத்தி
Putaraniva rox burghi கருப்பாளை, கருப்பாலை
Pylanthus niruri கீழாநெல்லி


Q
Quercus incana Roxb. Magic nut, Oak gall மாசிக்காய்
Quercus patchyphylla Kurz. Magic nut bark மாசிப்பட்டை


R
Randia dumatorum Lamk. Emetic nut மரக்கரை
Raphanus sativus Linn. Raddish முள்ளங்கி मूली Muulii / Moolee
Rauvolfia Serpentia சர்ப்பகந்தி
Rhaphidophora Pertusa ஆனைப்பிரண்டை
Rheum emodi wall Himalayan-rhubarb இளவேல் சீனி
Rhus succedanea linn The Galls கர்க்கடசிங்கி
Ribber Gourd பெருபீர்க்கம்
Ricinus communis linn Caster ஆமணக்கு bi ma zi 萆 麻 子
Rivea ornata chois முசுட்டை
Rodoicea sechellarum lab Sea coconut கடரெங்கை
Rosa alba Linn. Rose பன்னீர்ப்பூ
Rosa centifolia Linn. Rose பன்னீர்ப்பூ
Rosa damscena Rose ரோஜாப்பூ
Rosa domuscus will. Rose பன்னீர்ப்பூ
Rosary Pea குன்றிமணி
Rossa gallica Linn. Rose பன்னீர்ப்பூ
Rubia cordifolia Linn. Indian madder மஞ்சிட்டி qian cao 茜 草
Ruellia petula jaeq. கிரந்தி நயம்
Rumex vesicarius linn Yellow Dock சுக்கங்கீரை
Ruta graveolens linn அருவதா chou cao 臭草


S
Saccharum officinarum linn. Sugar cane கரும்பு गन्‍ना Gannaa, इछु Ićhu, इक्षु Ikshu, ऊख Uukh, ईख Iikh gan zhe shao 甘蔗梢
Saccharum spotaneum Linn Thatch grass பேய்க்கரும்பு, நாணல் परात्प्रिय Paraat priya
Sagitaria obtusifolia குதிரைக் குளம்படி
Salacia Oblonga பொங்கொரந்தி
Salvadora indica linn பெருங்களர்வா
Salvadora Persica உகாய்
Salvadora persica linn Tooth brush tree களர்வா
Sansevieria Roxburghiana sch. மருள்
Santalum album linn Sandal wood சந்தனம், சந்தன மரம் चंदन Chandan, संदल Sandal
Sapindus trifoliatus Linn. Phaenilum, South India Soapnut three-leaf soapberry, மணிப்பூண்டு, புனலை punalai, பூந்தி punthi, பூவந்தி puvanti फेनिल phenil, रिष्ट risht, रिष्टक rishtak
Sapium Insigne கருப்புச்சுடை
Saraca AsokaSita Ashok, Sorrowless tree அசோக மரம் सीता अशोक Sita Ashok, Ashok अशोक
Saraca Dindica அசோகம்
Saraia indica linn அசோகம்
Saravasta Aristam சடாமஞ்சில்
Sarcostemma Intermedium கொடிக்கள்ளி
Sassurea leppa clarke கொட்டம்
Saw Pametto சீமைக்கதலை
Scindapus Officinalis யானைத்திப்பிலி
Scoparia Dulcis சர்க்கரை வேம்பு
Securinega Leucopyrus மட்புலந்தி, வெள்ளைப்புலா
Securinega Oboveta வேப்புலந்தி
Securinega Virosa புலா
Sesamum indicum dc Gingily சிற்றெள் Cirrel, எள் El, எள்ளு Ellu, திலம் Tilam Safed til सफ़ेद तिल sang piao xiao 桑螵蛸
Sehrebera Swientenoides மகாலிங்க மரம்
Semecarpus Travancorica காட்டுச்சேங்கொட்டை
Semicarpus anacardium linn Marking Nut சீராங்கொட்டை, சேங்கொட்டை Senkottai, சோம்பலம் Sompalam, காலகம் kalakam, காவகா kavaka, கிட்டாக்கனிக்கொட்டை kittakkanikkottai
Senna Auriculata ஆவாரை
Sesbania aegyptiaea pers செம்பை
Sesbania Grandiflora அகத்தி
Sesuvium portulacastrum linn வங்கரவாளைக் கீரை
Shorea robusta gaertn Saul Tree குங்கிலியம், வெண்குங்கிலியம் मूसल साल Muusal saal, साल Saal, तुन Tun
Shorea Tumbuggaia தம்பகம்
Sida Acuta வட்டத்திரிப்பி
Sida caprinifolia linn அரிவாள் மூக்குப் பச்சிலை
Sida caprinifolia Linn. பொன்முசுட்டை
Sida spinosa Linn. மயிர்மாணிக்கம்
Siris Tree வாகை
Smilax china பரங்கிச் சக்கை
Smilax ehineusis Linn. China root பரங்கிப் பட்டை
Smilax Zeylanica காட்டுக்கொடி
Solanam xanthocarpum schrad Willd eggplant கண்டங்கத்திரி
Solanum Forvum Swantz சுண்டைக் காய்
Solanum Indicum முள்கத்திரி
Solanum indicum linn Indian night shade கரிமுள்ளி
Solanum melongena linn Brinjal கத்தரிக்காய் बैगन Baigan qie zi 茄子
Solanum Nigrum மணத்தக்காளி Makoy
Solanum Torvum சுண்டைக்காய், சுண்டை wan tao hua 萬桃花
Solanum trilobatum Linn Heliotrope, Purple Fruited Pea Eggplant தூதுவளை mothiringnee
Solanum tuberosum linn Potato உருளைக் கிழங்கு आलू Aaluu / Aaloo
Sorgham vulgara linn (Holeus sorgham) Millet சோளம்
Spermacosoe hispida Linn நத்தைச்சூரி
Sphaeranthus mallis roxb Indian globethistle கொட்டைக்கரந்தை
Sphaeranthus zeylanicus சிவகரந்தை
Spondias mangifera willd. Hog-paln மரிமா
Spondias Pinnata நரிமங்கை अमारा Amaraa, अम्बाड़ा Ambaadaa / Ambaaraa, अम्बाड़ी Ambaadii
Spreading Hog Weed மூக்கரத்தைக் கீரை
Stereospermum suaveblens Dc. பத்திரி
Sterculia faetida Linn. பீநாரிமரம்
Sterculia Foetida குதிரைப்பிடுக்கான்
Sterculia foetida Linn. மோதகவள்ளி
Strables aspera Lour பிரை
Streblus Asper குட்டிப்பலா
Strychonas nux vomica எட்டி
Styrax benzoin drynd Benzoin சாம்பிராணி
Suregada Angustiflora படபட்டை
Sweet Broom சர்க்கரை வேம்பு
Sweet Flag வசம்பு
Swerita Chirata, Swertia Chirayita நில வேம்பு, சிரத்தை, சிரத்தைக்குச்சி Chirata
Swertia Corymbosa சிரத்தை
Symplacos racemosa Roxb, Lodh Lotur bark வெள்ளிலோதி
Syzegium Cumini நாவல் जामन Jaaman, जामुन Jaamun, काला जामुन Kaalaa jamun
Syzygium Jambolanum நாவல் கொட்டை


T
Tabernae coronaria Br. நந்தியாவட்டம்
Tabernaemontana coroneria br. கிரந்தித்தகரம்
Tacca pinnatifide forsk Wild Amorphophalus காட்டுக் கருணை
Tamarindus Indica tamarind புளி luo wang zi, (suan jiao) 羅望子 , (酸 角 )
Tamarindus indicus Linn. Tamarind புளி
Tamarix gallica linn கீரி
Tatropha cureas linn Physic nut காட்டாமணக்கு
Taxus Bucata தாலிசபத்திரி
Tectona grandis Linn Clearing nut தேக்கு
Tephrosia spirosa முகவெள்ளை
Terminalia beierica தான்றிக்காய்
Terminalia Chebula retz Ink nut, Chebulie கடுக்காய் he zi 訶 子
Terminalia alata B. आसन Aasan
Terminalia Arjuna மருதமரம், கருமருது अर्जुन Arjun
Terminalia arjuna Bedd; Anjum myrobalam மருது
Terminalia Belerica தான்றிக்காய்
Terminalia bellarica Raxb Bellaric myriobalan தான்றி
Terminalia catappa linn சாரப் பருப்பு
Thalictrum foliolosum Dc Gold Thread பீத ரோகினி
Thespesia populnea Corr. Portia tree பூவரசு
Thick-Leaved Lavender கர்ப்பூரவள்ளி
Tinospora cordifolia miers Moon seed plant சீந்தில் கொடி Giloe
Tinospora Sinensis பேய் அமுது
Todalia aculeata Pers. மிளகரணை
Toothbrush Tree உகாய்
Tragia Bicolor மலைச் செந்தத்தி
Tragia Cannabina தூரலோபம்
Tragia Involucrata தூரப்பரிகம்
Tragia involucrata linn காஞ்சொரி
Tragia Plukenetti சிறுகாஞ்சொரி
Trapa bispinosa Roxb. Water chest nut பன்னிமோந்தான் கிழங்கு सिंघाड़ा Singhaadaa
Trewia Nudiflora அத்தரசு, நாய்க்குமுளி
Trianthema Ecandra சத்திச்சாரணை
Trianthema monogyna linn சாருவெள்ளை
Trianthema Pentandra சாரணை
Tribullus Terrestris நெருஞ்சி, நெருஞ்சிள் ji li 疾藜 , 白疾藜
Trichopus Zeylanicus ஆரோக்கியப் பச்சை
Trichosanthes anguina Linn. Sarpent gourd புடல்
Trichosanthes cucumerina linn. காட்டுப்பைபுடல்
Trichosanthes palmata roxb குரட்டை
Tricodesma indicus br கவில்தும்பை
Trigonella Foenum greeceum Linn. Fenugreek வெந்தயம் कसूरी मेथी Kasoorii methii, मेथि Methi, मोटी सौंफ़ Motee saunf
Triumfetta Rhomboida காட்டுவெண்டை
Tusticea gerdussussa linn தவசு முருங்கை
Tylophora asthmatic கரிப்பள்ளை
Typhonium trilobetum கருணைத்தண்டு


U
Ulteria Salicifolia உத்லீர்
Uncaria gambier Gambier கத்திரிக்கம்பு
Unginea indica kunth Indian squill காட்டு வெங்காயம்
Urena Lobata ஒட்டத்தி


V
Vateria Indica வெள்ளைக் குந்திரிகம்
Vateria Macrocarpa வெள்ளைப் பயின்
Verbacifolium Solanum சுண்டை
Vernomia anthelarintica willd Purple Fleabane காட்டுச் சீரகம்
Veteria indica linn Indian White Variety வெள்ளைக்குந்திருகம்
Vetiveria zizanioides Nash. Vetiver khus வெட்டிவேர், விளமிச்சுவேர்
Viginea Indica காட்டு வெங்காயம்
Vigna catjang Indd Flat bean தட்டைப் பயறு
Vigna catjung. linn. Cow-bean(gram) காராமணி
Viola odorata linn ஓரிலைத் தாமரை
Vites adnata wall களிப் பிரண்டை
Vitex Negundo நொச்சி
Vitex negundo Linn. Chaste tree நொச்சி
Vitis Lanata நரளை
Vitis vinifera Linn Grapes திராட்சை अंगूर Anguur, किसमिस Kisamis


W
Water Hyacinth ஆகாயத் தாமரை
Water Shamrock நீராரை
Wattakara Volubilis குறிஞ்சான்
Wedelia Calendulacea பொன்னிரைச்சி
Wedelia Chinensis மஞ்சள் கரிசாலி
Westindian Lemongrass வாசனைப்புல்
Wild Asparagus சதாவலி शतावरी Shataavarii
Winter Cherry அமுக்கரா
Withana somnifera dunal அமுக்கரா
Withania sonmfera அஸ்வகந்தி Ashwagandha
Woodfordia Fruticosa வேலக்காய்
Wrightia tinctoria Br. Sweet Indrajo வெட்பாலை


X
Xanthium strumarium linn மருளமதை cang er zi 蒼 耳子
Xylia Americana கலை, கடலிரஞ்சி
Xylia Xylocarpa இருள்


Y
Yellow Spider Flower நாய்க்கடுகு
Ylang Ylang மனோரஞ்சிதம்


Z
Zanthoxlan Sp. பச்ச்சிலை
Zehneria umbellata thwaites கற்கோவை
Zingiber officinalis linn Dried ginger சுக்கு Adarak
Zingiber offiuinnales zosa Spongel seed இசப்புக்கோல் விதை
Ziziphus Jujuba இலந்தை
Ziziphus Mauritania பல்லவப்பருனிச்செடி, முன்னதிமது
Ziziphus Nummularia நரியிலந்தை, கொர்கொடி जंगली बेर Jangalee ber
Ziziphus Oenoplia சூரைமுள்ளு
Ziziphus Rugosa சூசை
Ziziphus Xylophyrus முள்ளுத்துப்பை, கடல்சிரை
Zizyphus jujuba lamk Jujuba fruit இலந்தை बेर Ber
Zizypus napica சூரை
Zornia Diphylla சிறுபலதை​SPICES POWDER


1. Cardamom
2. Clove
3. Cassia 
4. Black pepper
5. Cumin
6. Coriander
7. Nutmeg and mace
8. Mustard seeds
9. Fenugreek
10.Turmeric
11.Saffron
12.Ginger
13.chilly
14.Garlic 
15.Fennel
16.Tamarind
17 Pomegranate
18.Asafoetida
19.Curry powder

MORINGA MANUFACTURER AND EXPORTER

​MORINGA INC

An Reputed Moringa Product's Manufacturer and Exporters